Rejestrator danych zgrzewanych rur

Rejestrator Zgrzewów z Drukarką

Do nabycia w każdym dowolnym terminie.

Opis:

  • Urządzenia mechaniczne i elektryczne zgodne z IEC60204 - 1 : 1997
  • Siła docisku zgrzewania, temperatura zgrzewania, czas zgrzewania mogą być ustawione i zapisane w rejestratorze. Menu polskie lub angielskie opcjonalnie.
  • DPL (Double Pressure & Low Fusion Jointing Welding) opcjonalna metoda.
  • Ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy pokazuje ustawienia oraz aktualną wartość ciśnienia, temperatury, czasu i innych procesów zgrzewania.
  • Prosta, intuicyjna obsługa. Możliwa automatyczna blokada regulacji ciśnienia podczas procesu wygrzewania i ciśnienia podczas przełączania.
  • Możliwość rejestrowania danych z 2000 zgrzewów. Dane mogą być drukowane w zestawieniu albo pojedynczo, każdorazowo natychmiast po zgrzewaniu.
  • Dla łatwego śledzenia danych zgrzewania mogą być one przesyłane do urządzenia magazynującego poprzez gniazdo USB i przechowywane jako plik niemodyfikowalny.