Wykonujemy / świadczymy  usługi w zakresie zgrzewania rurociągów.