Kursy i szkolenia

  • Kursy i szkolenia

Kursy i szkolenia zgrzewaczy

kursy i szkolenia

Jako ośrodek certyfikowany przez Urząd Dozoru Technicznego;

kursy i szkolenia

Dezet Company S.A. oprócz produkcji wysokiej jakości zgrzewarek doczołowych , elektrooporowych oraz stacjonarnych zgrzewarek warsztatowych , zajmuje się także przeprowadzaniem profesjonalnych kursów i szkoleń na zgrzewaczy, dzięki którym mogą Państwo uzyskać uprawnienia zgrzewacza.

Przeprowadzamy szkolenia wg PN-EN 13067:2021-02 oraz ISO 21307:2011 dla personelu zgrzewającego rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych oraz dozorującego w zakresie budowy i eksploatacji rurociągów z polietylenu (PE) przy zastosowaniu technologii łączenia metodą zgrzewania, zgodnie z: ISO 12176-1:2017, ISO 12176-2:2008, ISO 12176-3:2011, ISO 12176-4:2003.

 

Grupa materiałowa i podgrupy wg normy PN-EN-13067 2021-02E zgodnie z Tablicą 1 (2 z 3): 3 PE: 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10


Cena obejmuje: szkolenie, konsultacje, poczęstunek, materiały szkoleniowe, egzamin, badanie jakości zgrzewów.

W TERMINIE USTALONYM Z INSTRUKTOREM

dla czynnych operatorów niejednokrotnie wystarcza weryfikacja posiadanych umiejętności i uprawnień.

Poświadczenie urzędu dozoru technicznego
Poświadczenie urzędu dozoru technicznego